Bariska Mihály
Született: Budapest, 1936. január 25
Iskola: Szombathelyi Püspöki Elemi Iskola, 1942-45
Középiskola: Szombathelyi Premontrei Gimnázium, 1945-47
(még névtelen) általános iskola, 1947-50
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, 1950-54
Egyetem: Soproni Erdõmérnöki Fõiskola, 1954-56
Eidgenössische Technische Hochschule /ETH/
(Esküdtszövetségi Technikai Fõiskola), Zürich,
Svájc, 1957-59
" Erdõmérnöki diploma, 1959
Továbbképzés: ETH, Zürich,
" Doktor der Technischen Wissenschaften (a Technikai Tudományok
Doktora), 1966
College of Forestry, State University, Syracuse, N.Y., USA,
" Postdoctoral Fellow (doktorátust követõ továbbképzés), 1967-69
ETH, Zürich,
" Habilitatio, (habilitáció), 1976
Munkabeosztás: Eidgenössische Forstliche Versuchsanstalt, Birmensdorf,
" Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Tudományos Munkatárs), 1960-62
ETH, Institut für Mikrotechnologische Holzforschung ), Zürich
" Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Tudományos Munkatárs), 1962-67
ETH Laboratorium für Mikrotechnologische Holzforschung, ), Zürich
" Tehcnischer Leiter (Technikai Vezetõ), 1969-76
ETH Laboratorium für Mikrotechnologische Holzforschung, ), Zürich
" Vorsteher (Igazgató), 1976-82
National Timber Research Institute, Department of Wood Science, CSIR, Pretoria,
Republic of South Africa (RSA)
" Department Head (Osztályvezetõ), 1982-87
Fastigata Sawmill, Carolina, Nord-Transvaal, RSA
" Co-owner and Production manager (Társtulajdonos és Üzemmérnök),
1984-88
University of Stellenbosch, Stellenbosch, RSA
" Professor of Wood Anatomy, later Mechanical Properties and Sawmilling (Faanatomia, majd a Famechanika és a Fürészüzemtan Professzora),
1988-95
Magán Vállalkozás:
" Zenehangszerek (hegedü-család) készítése és restaurálása, 1984-95
ETH, Zürich, Wissenschaftlicher
" Adjunkt (Tudományos Adjunktus), 1995-2000
ETH, Zürich, kommissarischer- Holzwissenschaften und Holztechnologie
" Leiter zweier Professuren (Fatudományok és a Fatechnológiai Tanszékek
Megbízott Vezetõje), 2000-02
Nyugdijjazás, 2002
Tudományos munka: 132 tudományos cikk, egyetemen kivüli tudományos elõadások (jóval több mint 100) 11 országban; meghívott docens 3 egyetemen; egy könyv társszerzõje; három könyv egy-egy fejezet szerzõje; hat egyetemi jegyzet szerzõje; 3 svájci és 7 délafrikai nemzeti szabvány szerzõje; számtalan (irott) szakvéleményezés és
fõbirósági tanácsadás; (számtalan) diploma, BSc, MSc és doktormunka, ill.
fejlesztéses projekt vezetõje…
Kitüntetés, elismerés: Érettségi bizonyítvány minden tárgyából kitünö
Nationalfond Stipendium (Svájci állami ösztöndij), 1967
South African National Foundation Stipendium ad personam (személyhez kötött Délafrikai Nemzeti Ösztöndij), 1988, 1991 és 1994
International Academy of Wood Science, Elected Fellow (Nemzetközi Fatudományok
Akadémiájának választott tagja), 1986
Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem díszdoktora (Doctor Honoris Causa), 1993
III. Pacific International Wood Anatomy Congress, Keynote Speaker, (Nemzetközi
Faanatómusok Pacifik Térségbeli III. Kongresszusa Tiszteletbeni elöadója),
Rotorua, NZ, 1991
Award of South African Lumber Miller Assotiation (Délafrikai Fürészegylet
kitüntése), 1994
Fatechnologia Internationális Kongresszus, Tiszteletbeni elöadó, Sopron, 1999
Családi adatok: Négy testvér, a szülõk már elhaltak
Házasság: Ingrid Hedwig Kneubühler, 1963; válás 1985
Gyerekek: Denise Piroska, 1966; Andor Mihály, 1969
Második házasság: Elise Malan, 1994
Unokák: Michéle Jelica, 1997; Sophie-Louise, 2003
Vesszõparipa: Kosárlabda (korábban 8 évig licencirozott játékos, majd edzõ és bíró), atlétika, tenisz és squash; jelenleg cselló (4 együttes és egy zenekar tagja; feleségem zongorázik, sokat duózunk); csillagászat; házépítés.